daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Velkommen til Blomsterhaven

Blomsterhaven på Frederiksberg er det bedste sted at starte for dit barn. Hvert barn er unikt, men vi har de samme mål for alle børn.

Blomsterhaven er en lille institution med plads til 72 børn i alderen 0-6 år fordelt på 5 grupper.

I Blomsterhaven arbejder vi ud fra et værdigrundlag med vægt på trivsel, inklusion, udvikling og samarbejde.

Vi har fokus på det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets ressourcer, udviklingsmæssige niveau samt familiens sociale og kulturelle forhold.  

Vi planlægger og udfører pædagogiske aktiviteter ud fra læreplanerne og tager udgangspunkt i børnenes tanker, ideer, interesser og udvikling.

Vi har et særlig fokus på sproglig udvikling, dialogisk læsning og social kompetence, herunder legerelationer og venskaber. Leg og venskaber er vigtige aspekter for læring. Læring foregår bl.a. ved at spejle sig og imitere  andre.

Endvidere har vi fokus på sansemotorik, som er fundamentet for al udvikling.

Vi stiller krav til børnene og hjælper dem igennem deres udfordringer. Vi er opmærksomme på at alle børn på et tidspunkt har brug for særlige indsatser.

Den pædagogiske praksis tilrettelægges, så barnet bliver inkluderet i fællesskabet. Vi arbejder på at skabe sammenhænge i det, vi foretager os. Vi tilrettelægger aktiviteter i små læringsgrupper.

Vi har fokus på at de fysiske rammer og materialer, således at legetøjet understøtter de pædagogiske mål.

Når børnene starter i vuggestuen i Blomsterhaven vil de komme igennem institutionens tre grupper: Vuggestue, mellemgruppe og storgruppe.

Vi har valgt denne struktur fordi vi herved opnår en mindre aldersspredning, og derved har vi lettere ved at lave aktiviteter som sikre børnenes udvikling.

Vi forventer et gensidigt forpligtende, konstruktivt samarbejde med forældrene.

I øjeblikket har vi i samarbejde med forældrene fokus på:

Overgange – at skabe sammenhæng i mellem de skift børnene kommer igennem.

Inklusion – at skabe inkluderende miljø for alle børn.

Nyheder

Kalender

26feb
17:00 - 20:00
Bestyrelsemøde
28maj
17:00 - 20:00
Bestyrelsemøde
24sep
17:00 - 20:00
Bestyrelsemøde
25okt
18:30 - 20:30
Forældremøde